i Negarden, Hol, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 22, Hol (overstrøket: Hoel), bnr. 2, Hol (overstrøket: Hoel). Skyld: 2 mark 34 øre