på Tegane, Valldalen, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
Under gnr. 8, bnr. 3