på Berdal, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Berdal (overstrøket: Berdalen)