på Skjørsetra, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 12
Fra 2020: gnr. 212

Skrivemåter
Skjørsetra (vedtatt av kartverket 22.5.1992)
Skjøesetra (avslått av kartverket 1995)