i Aslakgarden, Tjelle, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Tjelle, bnr. 6, Aslakgarden. Skyld: 6 mark 90 øre
Fra 2020: gnr. 213, bnr. 6