i Nedre Sølvika, Sølvika, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 34, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 434, bnr. 1