på Tjelle, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 142
Fra 1890: gnr. 13
Fra 2020: gnr. 213