på bnr. 1, Stor-Gusjåsen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 10, Gussiaas store, bnr. 1, Gussiaas store. Skyld: 9 mark 53 øre
Fra 2020: gnr. 210, bnr. 1