på Bakken, Linge, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Linge, bnr. 5, Linge. Skyld: 3 mark 65 øre