på Døvingen, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 26, Døving

Skrivemåter
Døvingen (godkjent av kartverket 1991, anbefalt form)
Døving (godkjent av kartverket 1970)