på Hjellen, Ranvik, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1886 fra bnr. 2
1950: gnr. 4, Ranvik, bnr. 4, Hjellen
Fra 2020: gnr. 204, bnr. 4