på Vorpeneset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 58, Vorpenes
Fra 2020: gnr. 258

Også kalt Gjerdet