i Stavika, Sundsbøen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 29, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 429, bnr. 3

På Otrøya