på Ljøsta, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 16, Ljøstren
Fra 2020: gnr. 216

Skrivemåter
Ljøsta (vedtatt av kartverket 14.2.2013)
Ljøstra (avslått av kartverket 14.2.2013)
Ljøstren (avslått av kartverket 14.2.2013)