på Nedre Langset, Langset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 56, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 256, bnr. 1