i Nesset kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Også kalt Eidsvåg kyrkje
Se også Rød kyrkje