på Kvernberget, Nesset

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–2019: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Rød sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Rød sogn (også kalt Nesset sogn)

Matrikkel
Mt. 1764: mnr. 148, Qvernberg
1840: mnr. 20, Qværnberg. Skyld: 2 daler 4 ort 22 skilling
1890: gnr. 19, Kvernberget
1950: gnr. 19, Kvernberg
Fra 2020: gnr. 219