på bnr. 4, Høvika, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Høvik, bnr. 4, Erikstuen. Skyld: 3 mark 57 øre
Fra 2020: gnr. 221, bnr. 4

Kalt Erikstua etter brukere fra 1769 (s.d.)