på bnr. 2, Ranvik, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 4, Ranvik, bnr. 2, Ranvik. Skyld: 3 mark 52 øre
Fra 2020: gnr. 204, bnr. 2

Kalt Dernordgarden