på Veltan, Hagen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1859
1950: gnr. 30, Hagen, bnr. 4, Velten. Skyld: 61 øre
Fra 2020: gnr. 230, bnr. 4