på Otterbogen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Otterbog
Fra 2020: gnr. 223

Skrivemåter
Otterbogen (vedtatt av kartverket 22.5.1992)
Klokkargarden (godkjent av kartverket 1979, undernavn)