på bnr. 3, Høvika, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 21, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 221, bnr. 3

Kalt Aslakstua etter bruker fra 1768