i Høvika, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 150, Høviigen
1950: gnr. 21, Høvik
Fra 2020: gnr. 221