på Nesset omsorgssenter

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune