på bnr. 4, Rød, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 4, Sjurstuen. Skyld: 5 mark 50 øre
Fra 2020: gnr. 215, bnr. 4

Kalt Sjurstua etter bruker i 1740-årene (s.d.)