på Nesset prestegard

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 59
Fra 2020: gnr. 259