i Nord-Frøya

Kommune
Opprettet da Frøya ble delt 1.1.1906
Slått sammen med Sør-Frøya til Frøya kommune 1.1.1964

Sogn
Nord-Frøya (Sletta) sogn i Frøya prestegjeld opprettet med virkning fra 1880