på Eikesdal kyrkjegard, Nesset

Sivil tilhørighet
Til 1889 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Nesset prestegjeld, Eikesdal sogn