på Åfløya, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 7, Aafløi
Fra 2020: gnr. 207

Skrivemåter
Åfløya (vedtatt av kartverket 22.5.1992)
Åfløy (avslått av kartverket 22.5.1992)