i Sotnakken, Nesset

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
Fra 1838: Nesset kommune
Fra 1877: Bolsøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 91, Sotnakken. «Ogsaa skr. Sotaanakken»