på Lundemoen, Nedre Solbrekka, Nord-Aurdal

Sivil tilhørighet
1838–93: Nord-Aurdal kommune
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Til 1805: Aurdal prestegjeld
Fra 29.11.1805: Nord-Aurdal prestegjeld
Fra 1894: Etnedal prestegjeld

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, skyldsatt 1805
Mnr. 24, lnr. 82 A
Gnr. 35, bnr. 3, delt 1919