på Lille-Hammervoll, Hammervoll, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 27, bnr. 50
Fra 2020: gnr. 227, bnr. 50