på Neset (bnr. 14), Eidsvåg, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 29, Eidsvaag, bnr. 14, Neset. Skyld: 34 øre
Fra 2020: gnr. 229, bnr. 14