i Lia (mnr. 62), Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Matrikkel
1723: mnr. 62, Lien
1730 sammenslått med gården Herme (mnr. 63) til Hermelia (s.d.)