på Ytre Hargota, Hargota, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 26, Hargoten, bnr. 1, Hargoten Ytre. Skyld: 90 øre
Fra 2020: gnr. 226, bnr. 1