på Trollmyra, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 14
Fra 2020: gnr. 214