i Gunnagarden, Ljøsta, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 16, Ljøstren, bnr. 3, Ljøstren. Skyld: 2 mark 37 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=16
Fra 2020: gnr. 216, bnr. 3

Bruket fikk trolig navn etter Gunnar Olsson, selveier 1806–23