i Gusjåsen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 9 (Litl-Gusjåsen) og 10 (Stor-Gusjåsen)
Fra 2020: gnr. 209 og 210