i Eidsvåg, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Eidsvaag
Fra 2020: gnr. 229

Også tettsted, postnr. 6460