på Neset, Høvika, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 3