i Sjøgarden, Eidsvåg, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Eidsvaag, bnr. 1, Sjøgarden. Skyld: 2 mark 91 øre
Fra 2020: gnr. 229, bnr. 1