på Sundsbøen, Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1838: Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Sundsbøen
Fra 2020: gnr. 429

Skrivemåter
Sundsbøen (godkjent av kartverket 1969, anbefalt form)
Sundsbø (godkjent av kartverket 1976)

Klokkergård til 1878
På Otrøya