i Innigard, Hellebostad, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 61, bnr. 1 & 2)