på Austre Solbjøra, Solbjøra, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Solbjørg, bnr. 1, Solbjørg Østre. Skyld: 2 mark 93 øre
Fra 2020: gnr. 225