på Gjerdet, Elgeneset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1875 fra Trollhaug (bnr. 3)
1890: gnr. 59, Elgenes, bnr. 4, Gjerdet
1950: gnr. 59, Elgenes, bnr. 4, Gjerdet. Skyld: 68 øre. Bnr. 5, Gjerdet. Skyld: 33 øre
Fra 1964: gnr. 118, bnr. 4 og 5 (sammenslått 2008)
Fra 2020: gnr. 318, bnr. 4

Uttale: Eljenæsjere
Trolig kalt Elgenesøra i 1797, se Brit Eriksdotter