på bnr. 5, Tjelle, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Tjelle, bnr. 5, Ivagarden. Skyld: 6 mark 69 øre
Fra 2020: gnr. 213, bnr. 5