i Nerigarden, Tjelle, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 13, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 213, bnr. 2

Fra ca. 1672 til 1781 var bruket delt i to parter