i Herned, Sandnes, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 100, Vistdal-Sandnæs, lnr. 12, Vistdal Sandnæs. Skyld: 5 daler 2 ort 4 skilling
Bruket ble delt (i senere bnr. 1 og 2) ved skylddelingsforretning i juli 1868