i Nedgarden, Stubøen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 55, Stubøen, bnr. 1, Stubøen Nedre. Skyld: 2 mark 96 øre
Fra 2020: gnr. 255, bnr. 1

Også kalt Bruneset