på Skaget, Ljøsta, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 16, Ljøstren, bnr. 5, Ljøstren. Skyld: 12 øre
Fra 2020: gnr. 216, bnr. 5

Utskilt fra et oppdelt bruk kalt Ivagarden