på bnr. 3, Store Klauset, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 46, bnr. 3
Før 1950 sammenslått med bnr. 2

På Otrøya