på bnr. 1, Ljøsta, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 16, Ljøstren, bnr. 1, Ljøstren. Skyld: 1 mark 71 øre
Fra 2020: gnr. 216, bnr. 1

Utskilt fra et oppdelt bruk kalt Albrigtgarden
Bnr. 1 ble også kalt Skulstua etter selveier fra 1832