på Barsteinen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Barsteinen
Fra 2020: gnr. 205