i Litl-Gusjåsen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 9
Fra 2020: gnr. 209

Kalt Nedre Gusjåsen i 1687