i Nedgarden, Holen, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Holen, bnr. 1, Nergaard. Skyld: 1 mark 73 øre
Fra 2020: gnr. 233, bnr. 1

Også kalt Nerholen