på Hol, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 22, Hol (overstrøket: Hoel)