i Nes i Hedmark

Sivil tilhørighet
Eget tinglag/kommune
1.1.1964 innlemmet i Ringsaker kommune