i Ranvik, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 4
Fra 2020: gnr. 204

Skrivemåter
Ranvik (godkjent av kartverket 1971, anbefalt form)
Ranvika (godkjent av kartverket 1979)