på Klokkset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 22
Fra 2020: gnr. 222