i Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1838: Nesset kommune
Eresfjord og Vistdal utskilt som egen kommune 1.1.1890–31.12.1963
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Veøy prestegjeld. Sognene Rød (Nesset), Eresfjord (Sira) og Vistdal hadde residerende kapellan i 1589, senere kalt visepastor
Nesset ble utskilt som eget prestegjeld i 1686, se egen artikkel